تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

حضور سه انیمیشن به نمایندگی از «درگاه فیلم ایران» در 13 امین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی

حضور سه انیمیشن به نمایندگی از «درگاه فیلم ایران» در 13 امین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی
+ -

حضور سه انیمیشن به نمایندگی از «درگاه فیلم ایران» در 13 امین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی

به گزارش «درگاه فیلم ایران» سه انیمیشن کوتاه، «دنیای خاکستری، خاکستری» سید محسن پورمحسنی شکیب، «پوتین» سید محسن پورمحسنی شکیب و «قطعه گمشده» جمال اسکویی به پخش‌کنندگی «درگاه فیلم ایران» و مدیریت «علیمحمد اقبالدار» در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی پویانمایی تهران حضور یافتند.

IRAN FILM PORT (An Iranian Films Agency and Distribution) announces formally and proudly that the «short animations» named "ITS A GRAY, GRAY WORLD", directed and produced by "Seyed Mohsen PourMohseni Shakib", "The Lost Piece" directed by "Jamal Oskouei" and "The Boot" directed and produced by "Seyed Mohsen PourMohseni Shakib" have been officially selected for "13th International Animation Festival" in Iran 2023. These short animations are being distributed by "IRAN FILM PORT" company, under the supervision of "ALIMOHAMMAD EGHBALDAR".

از افتخارات بین‌المللی این آثار کوتاه می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

دنیای خاکستری، خاکستری

 • واجد شرایط حضور در آکادمی کانادا (اسکار کانادایی) «Canadian Screen Awards» / لینک خبر
 • واجد شرایط حضور در آکادمی اسکار «Academy Awards» / لینک خبر
 • واجد شرایط شرکت در «Student Academy Awards» اسکار دانشجویی / لینک خبر
 • کسب جایزه نقدی 500 یورویی از 38 امین دوره جشنواره بین المللی LOVERS FILM FESTIVAL ایتالیا / لینک خبر
 • حضور در 42 امین دوره جشنواره ورودی گویا (اسکار اسپانیایی) Elche International Independent Film Festival اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «20th Fantoche International Animation Film Festival» سوئیس - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 35امین دوره‌ی جشنواره اسکاری «Atlanta Film Festival «Out On Film آمریکا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 47امین دوره جشنواره اسکاری «Cleveland International Film Festival» آمریکا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 27امین دوره جشنواره بین‌المللی و ورودی گویا «Cine Mad Film Festival» اسپانیا - 2022 / لینک خبر
 • کسب جایزه در جشنواره اسکاری «Spark Animation» کانادا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 22 امین دوره جشنواره بین المللی اسکار اسپانیایی «Almería International Film Festival» اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • کسب دیپلم افتخار و جایزه در جشنواره بین‌المللی «International Cartoon and Animation Festival of Norway» نروژ- 2022 / لینک خبر
 • کسب جایزه در 19 امین دوره جشنواره بین المللی «LBTIFF» پاراگوئه - 2023 / لینک خبر
 • کسب جایزه در 18 امین دوره جشنواره بین المللی «L'Hospitalet Short Film Festival» اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور درجشنواره بین المللی و اسکاری «Kaboom International Animation Film Festival» هلند - 2024 / لینک خبر
 • فینالیست جشنواره بین‌المللی «Aravali International Film Festival» هند - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 40 امین دوره جشنواره بین المللی ورودی اسکار «فیلم کوتاه» تهران - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 41 امین دوره جشنواره بین المللی «Sulmona International Film Festival» ایتالیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 39 امین دوره جشنواره بین المللی «Cartoon Club» ایتالیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 36 امین دوره «Out Film CT»  آمریکا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 30 امین  دوره جشنواره بین المللی «Mixbrasil Festival» برزیل - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 24 امین دوره جشنواره بین المللی «International Feminist and Queer Festival Red Dawns» اسلوونی 2023 / لینک خبر
 • حضور در 21 امین دوره جشنواره «LBTIFF» پاراگوئه - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 21 امین دوره جشنواره بین المللی «Fuerteventura» اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 22 امین دوره جشنواره EL PECADO اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 20 امین دوره جشنواره بین المللی «DC SHORTS» آمریکا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 20 امین دوره جشنواره بین المللی «ZINEGOAK International Film and Performing Arts Festival» اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 12امین دوره‌ی جشنواره بین‌المللی و اسکاری «The American Documentary and Animation Film Festival» آمریکا - 2023 /  لینک خبر
 • حضور در 18 امین دوره جشنواره بین المللی «Poppy Jasper International Film Festival» آمریکا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 13امین دوره جشنواره بین‌المللی «Baku International Film Festival» باکو - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 12 امین دوره جشنواره بین المللی «Pink Life QueerFest» ترکیه - 2024 / لینک خبر
 • حضور در 13 امین دوره جشنواره بین المللی «SLASH Fantastic Film Festival» اتریش - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 15 امین دوره جشنواره بین المللی «Weird Market Film Festival» اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «Aravali International Film Festival» هند - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «The Happy Valley Animation Festival» آمریکا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین المللی «Kobani International Film Festival» آلمان - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین المللی «Mostra Internacional de Curtmetratges (DRETS HUMANS I... ACCIÓ)» اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین المللی «Mal del Cap Festival» اسپانیا - 2024 / لینک خبر
 • نمایش در برنامه 2023 دانشگاه هنرهای برلین Universität der Künste Berlin /  لینک خبر
 • حضور در 5 امین دوره جشنواره FilmPride بریتانیا / لینک خبر
 • حضور در 6 امین دوره جشنواره Cordillera Int'l Film Festival آمریکا / لینک خبر
 • حضور در دو بخش «انیمیشن» و «پوستر فلیلم» در 19 امین دوره جشنواره بین المللی دانشجویی نهال / لینک خبر

پوتین

 • نامزد «بهترین انیمیشن» کوتاه در 49 امین دوره Student Academy Awards «اسکار دانشجویی» 2022 / لینک خبر
 • ورود به مرحله نیمه‌نهایی Student Academy Awards «اسکار دانشجویی» 2022 /  لینک خبر
 • واجد شرایط شرکت در Student Academy Awards «اسکار دانشجویی»
 • حضور در 39امین دوره جشنواره اسکاری «The Annual Chicago International Children’s Film Festival» آمریکا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 38امین دوره‌ جشنواره‌ی اسکاری «INTERFILM - International Short Film Festival Berlin» آلمان - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 37امین دوره جشنواره اسکاری El Festival Internacional de Cine en Guadalajara مکزیک - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 22امین دوره جشنواره اسکاری Festival Internacional de Cine Lebu شیلی - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 17امین دوره جشنواره اسکاری Animayo اسپانیا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره اسکاری «Spark Animation» کانادا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 24امین دوره جشنواره اسکاری «Izmir International Short Film Festival» ترکیه - 2022 / لینک خبر
 • نامزد در 37امین دوره جشنواره ALPINALE Kurzfilmfestival اتریش - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 18امین دوره جشنواره‌  18th Nahal International Student Short Film Festival ایران - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 38امین دوره جشنواره Cartoon Club - ایتالیا 2022 / لینک خبر
 • کسب جایزه «بهترین انیمیشن» در هجدهمین دوره‌ی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویی «نهال» 1401 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «The Mesa Film Festival» آمریکا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم «TAAFI - Toronto Animation Arts Festival International» کانادا -  2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم «Aakruti My-Creation -International Fim Festival-AIFF» هند - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 14امین دوره جشنواره بین‌المللی «Cine court anime is an international animation short film festival» فرانسه - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «MUMBAI INTERNATIONAL CULT FILM FESTIVAL» هند - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «The Happy Valley Animation Festival» آمریکا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین المللی «Chaniartoon Film Festival» یونان - 2023 / لینک خبر
 • حضور در 24 امین دوره جشنواره بین المللی «Wiesbaden International Animation Festival» آلمان - 2023 / لینک خبر

قطعه گمشده

 • کسب جایزه «بهترین انیمیشن» در جشنواره بین‌المللی «XI MONTES DE MARIA AUDIOVISUAL FESTIVAL - FAMMA» کلمبیا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 15امین دوره‌ی جشنواره‌ «Festival Internacional de Cortometraje UVAQ» مکزیک / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «Khabarovsk International Animation Film Festival - Animur» روسیه - 2022 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «Earl’s Court Film Festival» انگلستان - 2022 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی «XI MONTES DE MARIA AUDIOVISUAL FESTIVAL - FAMMA» کلمبیا - 2022 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین‌المللی فیلم «Cineaste International Film Festival of India - CIFFI» هند - 2022 / لینک خبر
 • حضور در 22 امین دوره جشنواره بین المللی EL PECADO اسپانیا - 2023 / لینک خبر
 • حضور در جشنواره بین المللی «CHANIARTOON» یونان - 2023 / لینک خبر

سیزدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی (انیمیشن) تهران توسط كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان از تاریخ 13 تا 17 اسفندماه 1402 در تهران برگزار گردیده است.

جهت مشاهده لیست برگزیدگان اینجا «کلیک» کنید.

 

نظرات شما
نظری درج نشده است.
درج نظر شما
 
 
 
+ مشاهده لینک های اصلی سایت
آخرین اخبار