تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


نفیر خاموش

THE INAUDIBLE SHRIEK

نفیر خاموش

DIRECTED BY: Ali Zareh Hosseini

کارگردان: علی زارع‌حسینی

شکارچی

Hunter

شکارچی

DIRECTED BY: Ahmad Gholami

کارگردان: احمد غلامی

سقوط

FALL

سقوط

DIRECTED BY: Hamed Siamaki

کارگردان: حامد سیامکی

تنها یک راه

ONLY ONE WAY

تنها یک راه

DIRECTED BY: M.HASAN JABBARI

کارگردان: محمدحسن جباری

تیه وره

EXPECTATION

تیه وره

DIRECTED BY: Saeed Moradi far

کارگردان: سعید مرادی‌فر

ما در خانه دختر نداریم

We Dont Have Any Girls In Our Home

ما در خانه دختر نداریم

DIRECTED BY: Sayed Mohammad Mohseni

کارگردان: سید محمد محسنی

وقتی کوتارد می‌آید

When Cotard Comes

وقتی کوتارد می‌آید

DIRECTED BY: Shayan Naghibi

کارگردان: شایان نقیبی

موجز

Summary

موجز

DIRECTED BY: Mostafa Janbaz

کارگردان: مصطفی جانباز

جفت شیش

Double Sixes

جفت شیش

DIRECTED BY: Alireza Rajabi

کارگردان: علیرضا رجبی

مدیریت

Managment

مدیریت

DIRECTED BY: Milad Karampour

کارگردان: میلاد کرمپور

میزبان پرواز

The Nest

میزبان پرواز

DIRECTED BY: Arman Esmaeili

کارگردان: آرمان اسماعیلی

برسد بدست پری

HAND IT TO PARI

برسد بدست پری

DIRECTED BY: Amir Jalali

کارگردان: امیر جلالی