تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


زندگی با نویسنده

Live with a Writter

زندگی با نویسنده

DIRECTED BY: Hossein Sadeghian

کارگردان: حسین صادقیان

امتحان

Exam

امتحان

DIRECTED BY: Mehrdad Mohebalizadeh

کارگردان: مهرداد محب علیزاده

سها

Soha

سها

DIRECTED BY: Elnaz Karimdadashi

کارگردان: الناز کریم داداشی

زنگ آخر

Last Call

زنگ آخر

DIRECTED BY: Rachel Safadel

کارگردان: راشل صفادل

زنجیر

The Chain

زنجیر

DIRECTED BY: Amin Norouziyan

کارگردان: امین نوروزیان

منطقه ممنوعه

Restricted Area

منطقه ممنوعه

DIRECTED BY: Ahmad Azad

کارگردان: احمد آزاد

درخت بی سایه

Shadowless Tree

درخت بی سایه

DIRECTED BY: Hadi Azad

کارگردان: هادی آزاد

پرنسس آزاده

Princess Azadeh

پرنسس آزاده

DIRECTED BY: Shahnam Sojoudizadeh

کارگردان: شهنام سجودی زاده

تیغِشت

Tighesht

تیغِشت

DIRECTED BY: Mehdi Heidari

کارگردان: مهدی حیدری سورشجانی

ضامن

Latch

ضامن

DIRECTED BY: Hossein Bagheri

کارگردان: حسین باقری

فضای سر

Headspace

فضای سر

DIRECTED BY: Reza Aasi

کارگردان: رضا عاصی

پیله و پروانه

THE COCOON AND BUTTERFLY

پیله و پروانه

DIRECTED BY: Mohammad Salehinezhad

کارگردان: محمد صالحی نژاد