تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


سمفونی گره‌ها

SYMPHONY OF THE KNOTS

سمفونی گره‌ها

DIRECTED BY: HOSSEIN RANJBAR SHIRAZI

کارگردان: حسین رنجبر شیرازی

دراز دست

Long Hand

دراز دست

DIRECTED BY: Mohsen Masoudi Far

کارگردان: محسن مسعودی‌فر

سرخ رونده

Rolling Red

سرخ رونده

DIRECTED BY: Yasah Dolat Khah

کارگردان: یاشا دولت‌خواه

شب ‌می‌گذرد

The Night Passes

شب ‌می‌گذرد

DIRECTED BY: Reza SabetPour

کارگردان: رضا ثابت‌پور

زنده به گور

Buried Alive

زنده به گور

DIRECTED BY: M.Hossein Karimi

کارگردان: محمدحسین کریمی

آدم، تصنیفی بر رنج بی‌پایان

ADAM, THE BALLAD OF ENDLESS SUFFERING

آدم، تصنیفی بر رنج بی‌پایان

DIRECTED BY: K.Pouyesh and A.Kheiri

کارگردان: کوردمان پویش و علی خیری

دستان تو

Your Hands

دستان تو

DIRECTED BY: Nader Mashayekhi

کارگردان: نادر مشایخی

مهاجران چاله‌ها

MANHOLE MIGRANTS

مهاجران چاله‌ها

DIRECTED BY: Sh.Ahmadlo and R.RAminian

کارگردان: شهاب احمدلو و رضا امینیان

تنگراه

Tangrah

تنگراه

DIRECTED BY: Hiva Naseriyan

کارگردان: هیوا ناصریان

مه ظهرگاهی

NOONDAY FOG

مه ظهرگاهی

DIRECTED BY: Hossein Azmand Jahan

کارگردان: حسین آزمندجهان

توشات

Two Shot

توشات

DIRECTED BY: Benyamin Isari

کارگردان: بنیامین ایثاری

ده، چهار و نیم، سه و نیم

10.4.5.3.5

ده، چهار و نیم، سه و نیم

DIRECTED BY: Mehdi Heidari

کارگردان: مهدی حیدری