تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

تیم درگاه فیلم ایران

علیمحمد اقبالدار مدیرعامل و نماینده بین المللی فیلم و فیلمنامه
«علیمحمد اقبالدار»، فیلمساز و پخش کننده ایرانی، از سال 1392 مدیریت «درگاه فیلم ایران» را برعهده دارد. وی فیلمسازی را از 1391 و از انجمن سینمای جوانان ایران آغاز و فیلم های کوتاه زیادی را کارگردانی کرده است. وی تجربه داوری های بین المللی را در جشنواره های زیر برعهده داشته است:
 • فیلمسازی
  • 1. فیلم کوتاه «خود»
  • 2. فیلم کوتاه «قلعه زندگی»
  • 3. فیلم کوتاه «ایمان کات»
  • 4. فیلم کوتاه «وارونه ی همیشه آرام»
  • 5. فیلم کوتاه «انتخاب»
  • 6. فیلم کوتاه «حس گمشده»
  • 7. فیلم کوتاه «من در آینه»
  • 8. فیلم کوتاه «یاد آن مرد»
  • 9. فیلم کوتاه «جذام»
  • 10. فیلم کوتاه «اتوپیا»
  • 11. فیلم کوتاه «یک اتفاق معمولی»
  • 12. فیلم کوتاه «نمایش 54»
  • 13. فیلم کوتاه «آخرین ورژن عشق»
 • تجربه‌ی داوری بین‌المللی
  • 1. جشنواره بین المللی Muslim Film Festival استرالیا 2020
  • 2. جشنواره بین المللی Short Counter یونان 2021
  • 3. جشنواره بین المللی Zilant Film روسیه 2021
  • 4. جشنواره بین المللی Aravali International Film هند 2021
  • 5. جشنواره بین المللی Willlachen Comedy & Satire Filmprize اتریش 2021
  • 5. جشنواره بین المللی Jammu Film هند 2021


ALIMOHAMMAD EGHBALDAR
CEO & Founder of IRAN FILM PORT
Alimohammad Eghbaldar was born in 1989 in Iran. He graduated with Computer in BA and Political Science in MA. He trained for directing course at the Iranian Youth Society Cinema (IYSC). An interest in cinema led Ali.M.Eghbaldar to begin filmmaking after graduated. He is also the CEO and founder of Iran Film Port (Under Gravity Films company license) in 2002. Activities of Iran Film Port include international distributing and marketing films and scripts. His films are selected and won in many of the international film festivals, plus he has been chosen for judging in the several film festival too.
 • Experience of Festival's Judging
  • Muslim Film Festival - Australia - 2020
  • Short Encounter - Greece - 2021
  • Zilant Film Festival - Russia - 2021
  • Aravali Film Festival - India - 2021
  • Willlachen Comedy & Satire Filmprize - Austria - 2021
  • Jammu Film Festival - India - 2021
ABBAS EGHBALDAR
President of Directors
TAHERE PEYVASTE

A Member of the Board of Directors
+ Manager of Distributing & Marketing
 • Experience of Festival's Judging
  • Aravali Film Festival - India - 2023
ASAL EGHBALDAR

A Member of the Board of Directors
+ Graphic Affairs
Mohammad Hajati

Company Lawyer
وکیل حقوقی شرکت

BENYAMIN ARMANTALAB
Administrator of IRAN FILM PORT
MohammadAmin Toroghi
Responsible for the Tehran Office
Ayda Bahrami
Director of Public Relations
GHAZAL SARRAF (left)
Director of Public Relations (former)
MARYAM FADAEI
Financial Affairs
MEHRDAD GHAFFARI
Senior of Public Relations
NEDA HASANZADEH
Translator
MORTEZA BORHANI
Translator
Bahar Rava
Public Relations Affair
ATEFEH ALIDOOST
Graphic Affairs & Editor
آخرین اخبار