تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران

نماینده‌ها‌ی رسمی درگاه فیلم ایران

زنجان

نام: سید حمید کرمانی
استان و شهر: زنجان - زنجان
شماره تماس: 09193453936
آدرس: زنجان، دروازه ی ارک ، طبقه ی بالای داروخانه ی رازی، سینماگران جوان
مدل نمایندگی: رسمی و غیرانحصاری
کرمانشاه

نام: بنیامین ایثاری
استان و شهر: کرمانشاه - کرمانشاه
شماره تماس: 09216828117
آدرس: کرمانشاه
مدل نمایندگی: رسمی و غیرانحصاری
یزد

نام: امیر جلالی
استان و شهر: یزد - یزد
شماره تماس: 09131524547
آدرس: بزد
مدل نمایندگی: رسمی و غیرانحصاری