تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران

درباره‌ی درگاه فیلم ایران

آژانس بین المللی پخش و ارسال فیلم و فیلمنامه «درگاه فیلم ایران» از سال 1392 بصورت غیر رسمی فعالیت خود را در زمینه پخش کنندگی فیلم و فیلمنامه آغاز نمود و در سال 1395 با ثبت رسمی و حقوقی «شرکت فیلمسازی تصویرسازان عصر گرانش» به کد ثبتی 20102، آژانس «درگاه فیلم ایران» نیز در ذیل آن، رسمیت حقوقی یافت و در طی این سال‌ها با کسب تجربه در زمینه‌های پخش فیلم و فیلمنامه، مطالعات فشرده چندین ساله، ارتباط با پخش کنندگان بین‌المللی خارج از کشور و نیز حضور در رویدادهای بین‌المللی و تلاش در ایجاد ارتباط با شرکت‌های پخش جهانی راه خود را یافت.

سرپرست و نماینده فیلم و فیلمنامه های درگاه فیلم ایران، «علیمحمد اقبالدار» که در سمت مدیر عاملی شرکت نیز سمت دارد با داوری های متعدد در فستیوال های بین المللی و نیز حضور و جوایز فیلم های خود، طراح و مشخص کننده مسیر موفقیت آثار شرکت است.

«درگاه فیلم ایران» ذیل شرکت حقوقی فیلمسازی «تصویر سازان عصر گرانش» سازوکاری حقوقی و رسمی داشته و از اینرو تمامی فعالیت‌ها با قرارداد رسمی و حقوقی انجام خواهد شد و فیلمساز (و یا نماینده رسمی فیلم و یا فیلمنامه) بدون کوچکترین نگرانی می تواند حق پخش و فروش فیلم و فیلمنامه خود را به این مجموعه حقوقی واگذار کند.

شما می‌توانید از لینک «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران» شماره ثبت و موارد حقوقی ثبتی شرکت تصویرسازان عصر گرانش را مشاهده کنید.

شرکت فیلم سازی گرانش درگاه فیلم ایران Iran Film Port