تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

نماد اعتماد درگاه فیلم ایران

نماد درگاه فیلم ایران چیست و چه کاربردی دارد؟

هر سیستم و مجموعه دارای المان های مورد تائید و استاندارد خود می باشد که درگاه فیلم ایران از این قانون مستثنی نمی باشد. براساس آیین نامه داخلی و قوانین و مقررات درگاه فیلم ایران و همچنین قانون حاکم و جاری در جمهوری اسلامی ایران، هر فیلم جهت بهره مندی از امکانات درگاه فیلم ایران در جهت رساندن فیلم خود به فستیوال ها و جشنواره های خارجی و بین المللی موظف است که دارای نماد اعتماد درگاه فیلم ایران باشد.

نماد درگاه فیلم ایران

در واقع هر پروژه در قالب فیلم و یا فیلمنامه با دارا بودن این نماد به ما و به مخاطبین خود (در پروفایل کاربر جهت نمایش عمومی) اثبات میکند که این پروژه حقیقی بوده است و مغایرتی با قوانین درگاه فیلم ایران و قانون کشوری ندارد.

نماد درگاه فیلم ایران

هر کاربر پس از ایجاد پروژه و تائید آن توسط کارشناسان پخش، میتواند فیلم و یا فیلمنامه خود را از دو طریق که در سامانه مشخص گردیده است به دست کارشناسان درگاه فیلم ایران برساند. شما میتواند در خصوص چگونگی پخش و ارسال فیلم به فستیوال توسط درگاه فیلم ایران به بخش مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات کسب کنید. پروژه پس از بررسی و انطباق با اطلاعات وارد شده در سامانه نماد اعتماد گرفته و آماده پخش و ارسال به فستیوال های خارجی خواهد شد. همچنین پروژه هایی که نماد دریافت نمیکنند صرفا در پروفایل کاربر قابل نمایش خواهند بود و هیچگاه نمیتوانند به فستیوال های خارجی ارسال شوند.

آخرین اخبار