تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره فيلم کراکوف
جشنواره فیلم کراکوف
Krakow Film Festival
روزهای باقی مانده: 62 روز
جشنواره فيلم لوکارنو
جشنواره فیلم لوکارنو
Locarno Film Festival
روزهای باقی مانده: 155 روز
جشنواره بين المللي فيلم لوون Leuven
جشنواره بین المللی فیلم لوون Leuven
Leuven International Short Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم «Molodist» اکراين
جشنواره بین المللی فیلم «Molodist» اکراین
Kyiv IFF Molodist
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم Halifax Black
جشنواره فیلم Halifax Black
Halifax Black Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي فيلم «لوکاس» آلمان
جشنواره بین‌المللی فیلم «لوکاس» آلمان
LUCAS – International Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي «سانتا فه» آمريکا
جشنواره بین‌المللی «سانتا فه» آمریکا
Santa Fe International Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي «نورويچ» انگلستان
جشنواره بین‌المللی «نورویچ» انگلستان
The Norwich Film Festival
فستیوال بسته شده است.

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
ددلاینی وارد نشده است
جزییات
روزهای باقی مانده: 8 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 11 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 36 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 39 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 52 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 53 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 62 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 67 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 77 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 82 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 84 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 91 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 99 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 109 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 126 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 155 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 195 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند