کانال تلگرام درگاه فیلم ایران
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره بين المللي «Galway Film Fleadh»
جشنواره بین المللی «Galway Film Fleadh»
Galway Film Fleadh
روزهای باقی مانده: 137 روز
جشنواره بين المللي فيلم «DeadCenter»
جشنواره بین المللی فیلم «DeadCenter»
DeadCenter Film Festival
روزهای باقی مانده: 124 روز
جشنواره ي بين المللي «فليکرز»
جشنواره ی بین المللی «فلیکرز»
Flickers Rhode Island International Film Festival
روزهای باقی مانده: 230 روز
جشنواره بين المللي فيلم «آتن»
جشنواره بین المللی فیلم «آتن»
Athens International Film and Video Festival
روزهای باقی مانده: 20 روز
جشنواره بين المللي فيلم «هاستون»
جشنواره بین المللی فیلم «هاستون»
WorldFest-Houston International Film Festival
روزهای باقی مانده: 95 روز
جشنواره فيلم «چشم زنانه»
جشنواره فیلم «چشم زنانه»
Female Eye Film Festival
روزهای باقی مانده: 78 روز
جشنواره بين المللي فيلم «بروکلين» آمريکا
جشنواره بین المللی فیلم «بروکلین» آمریکا
Brooklyn Film Festival
روزهای باقی مانده: 136 روز
جشنواره بين المللي مستند «داکويل»
جشنواره بین المللی مستند «داکویل»
DOCVILLE Film Festival
روزهای باقی مانده: 53 روز

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 20 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 20 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 34 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 42 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 53 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 78 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 95 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 102 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 124 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 136 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 137 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 228 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 230 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 1532 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند