تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره بين‌المللي فيلم «لوکاس» آلمان
جشنواره بین‌المللی فیلم «لوکاس» آلمان
LUCAS – International Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي «سانتا فه» آمريکا
جشنواره بین‌المللی «سانتا فه» آمریکا
Santa Fe International Film Festival
روزهای باقی مانده: 41 روز
جشنواره بين‌المللي «نورويچ» انگلستان
جشنواره بین‌المللی «نورویچ» انگلستان
The Norwich Film Festival
روزهای باقی مانده: 38 روز
جشنواره بين‌المللي فيلم کوتاه «Courts dun soir» مونترال - کانادا
جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «Courts dun soir» مونترال - کانادا
Courts dun soir - Montreal international short film festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي فيلم «برکنريج» آمريکا
جشنواره بین‌المللی فیلم «برکنریج» آمریکا
Breckenridge Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي فيلم «کانزاس» آمريکا
جشنواره بین‌المللی فیلم «کانزاس» آمریکا
KC FilmFest International
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي فيلم «وودز هول» آمريکا
جشنواره بین‌المللی فیلم «وودز هول» آمریکا
The Woods Hole Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين‌المللي فيلم «رجينا» کانادا
جشنواره بین‌المللی فیلم «رجینا» کانادا
REGINA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
فستیوال بسته شده است.

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 2 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 7 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 7 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 13 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 31 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 38 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 41 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 123 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند