تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×
جشنواره فیلم «وود استوک» آمریکا
2184 0
جشنواره فیلم «وود استوک» آمریکا (Woodstock Film Festival)
دسته فستیوال: کوتاه و بلند
ژانرهای قابل پذیرش: Animation Documentary Fiction
سطح فستیوال: A
لینک کوتاه و استاندارد: iranfilmport.com/festival/45
توضیحات

فستیوال Woodstock یکی از قدیمی ترین و مهم ترین فستیوال های جهان و از فستیوال های A به شمار می رود. این جشنواره امسال بیستمین دوره ی خود را در کشور آمریکا برگزار می کند. این جشنواره در بخش بلند فیلم داستانی، مستند و در بخش کوتاه، فیلم داستانی، مستند، انیمیشن، دانشجویی و فیلم نوجوانان می پذیرد. بخش فیلم نوجوانان به فیلمسازان نوجوانی اختصاص دارد که سنشان بین 12 تا 18 سال داشته باشند.  در انتهای جشنواره به بهترین ها جایزه داده می شود. این فستیوال در سپتامبر 2019 برگزار می گردد.

شاخص‌های ویژه این فستیوال
فیلمسازان نوجوان می توانند در بخش ویژه این فستیوال شرکت نمایند.
فستیوال Woodstock از فستیوال های A به شمار می رود.
قوانین و مقررات
فیلم های شرکت کننده باید در طول دو سال گذشته ساخته شده باشند.
 
فیلم هایی که به غیر از زبان انگلیسی ساخته شده باشند، حتما باید زیرنویس انگلیسی داشته باشند.
 
آخرین فرصت ارسال آثار 20 ژوئن 2019 می باشد.
تاریخ اتفاقات جشنواره
تاریخ شروع پذیرش:1397/10/11
تاریخ اعلان نتایج:1398/6/18
تاریخ شروع مراسم:1398/7/10
تاریخ پایان مراسم:1398/7/14
بخش‌ها و هزینه‌ها
بلند داستانی

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1397/12/16
مقدار ورودی: 50 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/2/19
مقدار ورودی: 60 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1398/3/16
مقدار ورودی: 80 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1398/3/30
مقدار ورودی: 100 دلار
بسته شده است

بلند مستند

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1397/12/16
مقدار ورودی: 50 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/2/19
مقدار ورودی: 60 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1398/3/16
مقدار ورودی: 80 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1398/3/30
مقدار ورودی: 100 دلار
بسته شده است

کوتاه داستانی

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1397/12/16
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/2/19
مقدار ورودی: 40 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1398/3/16
مقدار ورودی: 50 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1398/3/30
مقدار ورودی: 75 دلار
بسته شده است

کوتاه مستند

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1397/12/16
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/2/19
مقدار ورودی: 40 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1398/3/16
مقدار ورودی: 50 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1398/3/30
مقدار ورودی: 75 دلار
بسته شده است

کوتاه انیمیشن

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1397/12/16
مقدار ورودی: 30 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/2/19
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1398/3/16
مقدار ورودی: 40 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1398/3/30
مقدار ورودی: 65 دلار
بسته شده است

کوتاه دانشجویی

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1397/12/16
مقدار ورودی: 30 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/2/19
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1398/3/16
مقدار ورودی: 40 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1398/3/30
مقدار ورودی: 65 دلار
بسته شده است

کوتاه نوجوانان

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1397/12/16
مقدار ورودی: 15 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/2/19
مقدار ورودی: 20 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1398/3/16
مقدار ورودی: 25 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1398/3/30
مقدار ورودی: 30 دلار
بسته شده است

نظرات شما
نظری درج نشده است.
درج نظر شما