تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×
جشنواره فیلم «نیو اورلئان» آمریکا
2423 0
جشنواره فیلم «نیو اورلئان» آمریکا (New Orleans Film Festival)
دسته فستیوال: کوتاه و بلند
ژانرهای قابل پذیرش: Animation Documentary Experimental Fiction
سطح فستیوال: A+
لینک کوتاه و استاندارد: iranfilmport.com/festival/19
توضیحات

فستیوال New Orleans امسال سی یکمین دوره ی خود را در کشور آمریکا برگزار می کند. این فستیوال در بخش بلند، فیلم های داستانی، مستند و در بخش کوتاه فیلم های داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی می پذیرد. بخش دیگری هم تحت عنوان فیلم های اپیزودیک وجود دارد که فیلم هایی با این ساختار می توانند در آن شرکت کنند. تمامی ژانر ها نیز می توانند در این فستیوال حضور یابند. این فستیوال یکی از مهم ترین و معتبرترین فستیوال های جهان می باشد به طوری که بهترین فیلم کوتاه داستانی، بهترین مستند کوتاه و بهترین انیمیشن کوتاه این جشنواره به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد. این فستیوال در اکتبر 2020 برگزار می شود.

شاخص‌های ویژه این فستیوال

بهترین فیلم کوتاه داستانی، بهترین مستند کوتاه و بهترین انیمیشن کوتاه این جشنواره به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد.

قوانین و مقررات
زمان فیلم های تجربی باید حداکثر 30 دقیقه باشند.
 
زمان سایر بخش های فیلم کوتاه باید حداکثر 40 دقیقه و فیلم های بلند بیشتر از این زمان باشند.
 
فیلم هایی که به غیر از زبان انگلیسی ساخته شده باشند، حتما باید زیرنویس انگلیسی داشته باشند.
 
فیلم ها باید از سال 2018 به بعد ساخته شده باشند.
 
آخرین مهلت ارسال آثار 19 ژوئن 2020 می باشد.
تاریخ اتفاقات جشنواره
تاریخ شروع پذیرش:1397/8/29
تاریخ اعلان نتایج:1399/5/11
تاریخ شروع مراسم:1399/7/23
تاریخ پایان مراسم:1399/7/30
بخش‌ها و هزینه‌ها
کوتاه داستانی

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1398/10/20
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/12/23
مقدار ورودی: 45 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1399/2/19
مقدار ورودی: 55 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1399/3/30
مقدار ورودی: 70 دلار
بسته شده است

بلند داستانی

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1398/10/20
مقدار ورودی: 45 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/12/23
مقدار ورودی: 55 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1399/2/19
مقدار ورودی: 70 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1399/3/30
مقدار ورودی: 80 دلار
بسته شده است

کوتاه مستند

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1398/10/20
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/12/23
مقدار ورودی: 45 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1399/2/19
مقدار ورودی: 55 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1399/3/30
مقدار ورودی: 70 دلار
بسته شده است

بلند مستند

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1398/10/20
مقدار ورودی: 45 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/12/23
مقدار ورودی: 55 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1399/2/19
مقدار ورودی: 70 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1399/3/30
مقدار ورودی: 80 دلار
بسته شده است

کوتاه انیمیشن

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1398/10/20
مقدار ورودی: 30 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/12/23
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1399/2/19
مقدار ورودی: 45 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1399/3/30
مقدار ورودی: 55 دلار
بسته شده است

کوتاه تجربی

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1398/10/20
مقدار ورودی: 30 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/12/23
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1399/2/19
مقدار ورودی: 45 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1399/3/30
مقدار ورودی: 55 دلار
بسته شده است

اپیزودیک

ددلاين شماره: 1
تاریخ: 1398/10/20
مقدار ورودی: 30 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 2
تاریخ: 1398/12/23
مقدار ورودی: 35 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 3
تاریخ: 1399/2/19
مقدار ورودی: 40 دلار
بسته شده است
ددلاين شماره: 4
تاریخ: 1399/3/30
مقدار ورودی: 45 دلار
بسته شده است

نظرات شما
نظری درج نشده است.
درج نظر شما