تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

رفع خطاي فتوشاپ و مسدودي Sorry, this Adobe app is not available

رفع خطای فتوشاپ و مسدودی Sorry, this Adobe app is not available
+ -

رفع خطای فتوشاپ و مسدودی Sorry, this Adobe app is not available

اگر پس از مدتی فتوشاپ شما با خطای زیر روبرو شد، اقدامات زیر انجام دهید:

اقدام (1):

اضافه کردن کدهای زیر در فایل hosts.file در مسیر C:\Windows\System32\drivers\etc :

 

 • # BLOCK ADOBE#
 • 127.0.0.1 ic.adobe.io
 • 127.0.0.1 52.6.155.20
 • 127.0.0.1 52.10.49.85
 • 127.0.0.1 23.22.30.141
 • 127.0.0.1 34.215.42.13
 • 127.0.0.1 52.84.156.37
 • 127.0.0.1 65.8.207.109
 • 127.0.0.1 3.220.11.113
 • 127.0.0.1 3.221.72.231
 • 127.0.0.1 3.216.32.253
 • 127.0.0.1 3.208.248.199
 • 127.0.0.1 3.219.243.226
 • 127.0.0.1 13.227.103.57
 • 127.0.0.1 34.192.151.90
 • 127.0.0.1 34.237.241.83
 • 127.0.0.1 44.240.189.42
 • 127.0.0.1 52.20.222.155
 • 127.0.0.1 52.208.86.132
 • 127.0.0.1 54.208.86.132
 • 127.0.0.1 63.140.38.120
 • 127.0.0.1 63.140.38.160
 • 127.0.0.1 63.140.38.169
 • 127.0.0.1 63.140.38.219
 • 127.0.0.1 wip.adobe.com
 • 127.0.0.1 adobeereg.com
 • 127.0.0.1 18.228.243.121
 • 127.0.0.1 18.230.164.221
 • 127.0.0.1 54.156.135.114
 • 127.0.0.1 54.221.228.134
 • 127.0.0.1 54.224.241.105
 • 127.0.0.1 100.24.211.130
 • 127.0.0.1 162.247.242.20
 • 127.0.0.1 wip1.adobe.com
 • 127.0.0.1 wip2.adobe.com
 • 127.0.0.1 wip3.adobe.com
 • 127.0.0.1 wip4.adobe.com
 • 127.0.0.1 3dns.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.adobe.com
 • 127.0.0.1 199.232.114.137
 • 127.0.0.1 bam.nr-data.net
 • 127.0.0.1 practivate.adobe
 • 127.0.0.1 ood.opsource.net
 • 127.0.0.1 crl.verisign.net
 • 127.0.0.1 3dns-1.adobe.com
 • 127.0.0.1 3dns-2.adobe.com
 • 127.0.0.1 3dns-3.adobe.com
 • 127.0.0.1 3dns-4.adobe.com
 • 127.0.0.1 hl2rcv.adobe.com
 • 127.0.0.1 genuine.adobe.com
 • 127.0.0.1 www.adobeereg.com
 • 127.0.0.1 www.wip.adobe.com
 • 127.0.0.1 www.wip1.adobe.com
 • 127.0.0.1 www.wip2.adobe.com
 • 127.0.0.1 www.wip3.adobe.com
 • 127.0.0.1 www.wip4.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip.adobe.com
 • 127.0.0.1 activate.adobe.com
 • 127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip1.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip2.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com
 • 127.0.0.1 ereg.wip4.adobe.com
 • 127.0.0.1 cc-api-data.adobe.io
 • 127.0.0.1 practivate.adobe.ntp
 • 127.0.0.1 practivate.adobe.ipp
 • 127.0.0.1 practivate.adobe.com
 • 127.0.0.1 adobe-dns-1.adobe.com
 • 127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com
 • 127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com
 • 127.0.0.1 adobe-dns-4.adobe.com
 • 127.0.0.1 lm.licenses.adobe.com
 • 127.0.0.1 hlrcv.stage.adobe.com
 • 127.0.0.1 prod.adobegenuine.com
 • 127.0.0.1 practivate.adobe.newoa
 • 127.0.0.1 activate.wip.adobe.com
 • 127.0.0.1 activate-sea.adobe.com
 • 127.0.0.1 uds.licenses.adobe.com
 • 127.0.0.1 k.sni.global.fastly.net
 • 127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com
 • 127.0.0.1 activate.wip1.adobe.com
 • 127.0.0.1 activate.wip2.adobe.com
 • 127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com
 • 127.0.0.1 activate.wip4.adobe.com
 • 127.0.0.1 na1r.services.adobe.com
 • 127.0.0.1 lmlicenses.wip4.adobe.com
 • 127.0.0.1 na2m-pr.licenses.adobe.com
 • 127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com
 • 127.0.0.1 workflow-ui-prod.licensingstack.com
 • 127.0.0.1 lcs-robs.adobe.io
 • 127.0.0.1 9ngulmtgqi.adobe.io
 • 127.0.0.1 vcorzsld2a.adobe.io
 • 127.0.0.1 r5hacgq5w6.adobe.io
 • 0.0.0.0 2ftem87osk.adobe.io

اقدام (2):

مسیر زیر را دانبال کنید:

 • Windows > Windows Firewall > Advanced Settings.

 • Select “Outbound Rules” and click “New Rule.”

 • Rule type: Program.
 • Program Path: Right-click the “Adobe Photoshop” app, select “Open file location,” copy the URL of the file, and paste it into the “This program path” field.
 • Action: Block the connection.
 • Profile: Tick “Domain,” “Private,” and “Public.”
 • Name: Choose any name.
 • Click “Finish.” This will restrict internet access for the application, but the app won't be able to check your license.

منابع:

 • https://en.paperblog.com/how-to-fix-sorry-this-adobe-app-is-not-available-7408622/
 • https://urlis.net/2mbh0cwq
نظرات شما
علی [سه شنبه 8 خرداد 1403]
برای من هم حل شد
دیروز مشکل حل شد، (با فایروال)، اما امروز وسط استفاده برگشت. راهی نداره؟
علی
چهار شنبه 9 خرداد 1403
درود
یکی از راه های دیگه خاموش بودن VPN هست.
متاسفانه ما هم با همین مشکل مواجهیم.

جمعه 11 خرداد 1403
[ پاسخ به این نظر ]
محمد [پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403]
دمت گرم مشکل حل شد
خب خداروشکر :)

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403
[ پاسخ به این نظر ]
درج نظر شما
 
 
 
+ مشاهده لینک های اصلی سایت
آخرین اخبار