تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران
×

خلاصه داستان، سيناپس و لاگ لاين چيست و چه تفاوتي با هم دارند؟

خلاصه داستان، سیناپس و لاگ لاین چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟
+ -

خلاصه داستان، سیناپس و لاگ لاین چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟

شاید تشریح این «تیتر» در مقاله‌ای هر چند کوتاه، به ظاهر ساده و حتی مضحک بنظر برسد ولی در 90% فرم های اطلاعات فیلم هایی که «درگاه فیلم ایران» از سوی فیلمسازان دریافت می‌کند، فیلمساز دانشی نسبت به نگارش «خلاصه داستان - Summary»، «سیناپس - Synopsis» و  «لاگ لاین - Logline» نداشته و آنها را بعضا جابجا و حتی متن ارسال شده بیشتر شبیه به بیانیه و یادداشت کارگردان نسبت به فیلم است. در مقاله‌ای با عنوان   «تریتمنت نویسی (Treatment) چیست و چه کاربردی در فیلمسازی دارد؟» مبانی «ترتمینت» تشریح و اشاره ای خلاصه وار به موارد فوق نیز شده است. به همین دلیل از بازگویی دوباره آنها خودداری می‌شود.

خلاصه داستان یا Summary

متنی است بسیار خلاصه، که نهایت در دو خط کلیات فیلم (و یا فیلمنامه) را طوری بیان می‌کند که اگر کل فیلمنامه و یا داستان فیلم را بتوان فشرده کرد، در این دو خط جای شود. «خلاصه داستان» همان برداشتی است که تا ابد از یک فیلم در ذهن باقی می ماند.

سیناپس یا Synopsis

متنی است بین یک تا نهایت سه صفحه، که شامل بیان کنش و واکنش های کلی درام است. پاراگراف های سیناپس باید طوری نگارش شوند که هر پاراگراف دنبال کننده ی پاراگراف بعدی خود بوده که متن بتواند کشش لازم را در خواننده ایجاد کند. در سیناپس برعکس خلاصه داستان جزییات بیشتر بیان می‌شود. و نیز شخصیت ها معرفی و مسئله دراماتیک تا حدی بازگو می‌شود.

نکته کلیدی

در نگارش «خلاصه داستان و سیناپس»، استفاده از «استعاره»، «شُعار»، «شعر»، «کلمات و جملات قصار»، «تشبیه»، «الهامات و تصورات نویسنده»، «مسائل تئوریک روانشناسی، سیاسی، فلسفی و ...»، «جمله بندی های بی فعل» و بطور کلی، اضافه کردن هر گونه برداشتی خارج از متن و یا عارض بر متن، ممنوع و نشان از عدم شناخت از کارکرد «خلاصه داستان» داشته و بدون شک باعث بازخورد منفی خواننده و در نهایت هیات بازبین فستیوال ها خواهد شد.

لازم به ذکر است که در ترجمه ها، رفرنس ها و برداشت های متنوع، عبارت های «پلات - Plot»، «خلاصه داستان - Summary»، «سیناپس - Synopsis»، «لاگ لاین - Logline» و «ترتمینت - Treatment» بصورت مترادف بکار میروند، که اشتباه می باشد.

 

منابع:

«درگاه فیلم ایران» و وب سایت «nofilmschool.com»

نظرات شما
وحید طباطباییان [شنبه 8 اردیبهشت 1403]
همیشه با این سیناپس نویسی شعارگونه و شعرگونه حضرات فیلمساز مشکل داشتم.
[ پاسخ به این نظر ]
درج نظر شما
 
 
 
+ مشاهده لینک های اصلی سایت
آخرین اخبار