جایزه جشنواره «تکشاخ سفید» هند به فیلمی از درگاه فیلم ایران تعلق گرفت

«پادافراه» بهزاد جعفری مذهب بهترین فیلم کوتاه جشنواره WHITE UNICORN هند شد

...بیشتر بدانید

هزینه های ارسال فیلم کوتاه به جشنواره های خارجی

تفاوت پخش کنندگان رانتی و پخش کنندگان راستین در هزینه ها

...بیشتر بدانید

تیتراژهایی غنی تر از محتوی در فیلم کوتاه

نقدی بر عوامل و متخصصین رانتی در خانواده فیلم کوتاه کشور

...بیشتر بدانید

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


MARAL

فیلم کوتاه: مارال

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

Nemesis

فیلم کوتاه: پادافراه

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

Shepherds in Love

فیلم کوتاه: چواپانان عاشق

DIRECTOR: Amir Shokrgozar

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

TEHRAN PLAQUE

فیلم کوتاه: پلاک تهران

DIRECTOR: ALIREZA MAHZON

کارگردان: علیرضا محزون

SHYVAND

فیلم کوتاه: شیوند

DIRECTOR: AREF ASL SHARHANI

کارگردان: عارف اصل شرهانی

UTOPIA

فیلم کوتاه: اتوپیا

DIRECTOR: Alimohamad Eghbaldar

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

Slow & Sluggish

فیلم کوتاه: آهسته و آرام

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان

INVERSION

فیلم کوتاه: وارونگی

DIRECTOR: ELYAS ASKARPOUR

کارگردان: الیاس عسکرپور

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: EBRAHIM NEMATIAN

کارگردان: ابراهیم نعمتیان

The Bird of Freedom

فیلم کوتاه: پرنده آزادی

DIRECTOR: FARHAD HAJARI

کارگردان: فرهاد بهبهانی

Land of Ants

فیلم کوتاه: وادی موران

DIRECTOR: ISA BABAEI

کارگردان: عیسی بابایی

FLY

فیلم کوتاه: پرواز

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی