کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


لیلی

Leili

لیلی

DIRECTED BY: Arash Mansor Gorgani

کارگردان: آرش منصور گرگانی

گزارش یک رویداد

Report & Eventing

گزارش یک رویداد

DIRECTED BY: Korosh Hosseini

کارگردان: کوروش حسینی

سیاره گنج

Treasure Planet

سیاره گنج

WRITTEN BY: Sogol Gholami

نویسنده: سوگل غلامی

ناوین

Navin

ناوین

DIRECTED BY: Siamak Dehbokri

کارگردان: سیامک دهبکری

رگ سوخته

Burnt Vein

رگ سوخته

DIRECTED BY: Leyla Khoshghadam

کارگردان: لیلا خوشقدم

سوار بر جاده

RIDING THE ROADS

سوار بر جاده

WRITTEN BY: Mohammad Tizro

نویسنده: محمد تیزرو

گوسفندان ما را خواهند بلعید

Sheeps Will Devour Us

گوسفندان ما را خواهند بلعید

DIRECTED BY: Mosatafa Rostampour

کارگردان: مصطفی رستم پور

ققنوس

Phoenix

ققنوس

DIRECTED BY: Farzin Nobarani

کارگردان: فرزین نوبرانی

درد

The Pain

درد

DIRECTED BY: Mohammad Mohammadi

کارگردان: محمد محمدی

یما

Yamma

یما

DIRECTED BY: Marjan Safabakhsh

کارگردان: مرجان صفابخش

باره

Bareh

باره

DIRECTED BY: Shabnam Mirzae

کارگردان: شبنم میرزایی

شیله

Scarf

شیله

DIRECTED BY: Marjan Safabakhsh

کارگردان: مرجان صفابخش