دو فیلم درگاه فیلم ایران در جشنواره محیط زیستی جئو فیلم فستیوال

فیلم های وادی موران و شکارچی در جشنواره ایتالیا

...بیشتر بدانید

هزینه های ارسال فیلم کوتاه به جشنواره های خارجی

تفاوت پخش کنندگان رانتی و پخش کنندگان راستین در هزینه ها

...بیشتر بدانید

تیتراژهایی غنی تر از محتوی در فیلم کوتاه

نقدی بر عوامل و متخصصین رانتی در خانواده فیلم کوتاه کشور

...بیشتر بدانید

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


Nemesis

فیلم کوتاه: پادافراه

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

Land of Ants

فیلم کوتاه: وادی موران

DIRECTOR: ISA BABAEI

کارگردان: عیسی بابایی

TRENCH FELLOW

فیلم کوتاه: همسنگر

DIRECTOR: MASOUD SAHIMPOUR

کارگردان: مسعود سهیم پور

The Bird of Freedom

فیلم کوتاه: پرنده آزادی

DIRECTOR: FARHAD HAJARI

کارگردان: فرهاد بهبهانی

LEPROSY

فیلم کوتاه: جذام

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

THAT MAN MEMORY

فیلم کوتاه: یاد آن مرد

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: AMIR HOSSEIN FARMANBAR

کارگردان: امیرحسین فرمانبر

REQUIEM FOR KAROON

فیلم کوتاه: مرثیه ای برای کارون

DIRECTOR: AREF ASL SHARHANI

کارگردان: عارف اصل شرهانی

Huntsman

فیلم کوتاه: شکارچی

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان

INVERSION

فیلم کوتاه: وارونگی

DIRECTOR: ELYAS ASKARPOUR

کارگردان: الیاس عسکرپور

BAFFLE

فیلم کوتاه: تنیدگی

DIRECTOR: M.HEYDARI & O.SAFARI NEJAD

کارگردان: معین حیدری و امید صفری نژاد

Deads Do Not Run

فیلم کوتاه: مرده‌ها نمی‎‌دوند

DIRECTOR: Pedram Mehrkhah

کارگردان: پدرام مهرخواه