کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


یاد آن مرد

THAT MAN MEMORY

فیلم کوتاه: یاد آن مرد

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

شیوند

SHYVAND

فیلم کوتاه: شیوند

DIRECTOR: AREF ASL SHARHANI

کارگردان: عارف اصل شرهانی

آهسته و آرام

Slow & Sluggish

فیلم کوتاه: آهسته و آرام

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان

فیکا و فیدان

Fika & Fidan

فیلم کوتاه: فیکا و فیدان

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان

پرواز

FLY

فیلم کوتاه: پرواز

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

پرنده آزادی

The Bird of Freedom

فیلم کوتاه: پرنده آزادی

DIRECTOR: FARHAD HAJARI

کارگردان: فرهاد بهبهانی

به جا مانده

The Leavings

فیلم کوتاه: به جا مانده

DIRECTOR: Bahman Rezaei

کارگردان: بهمن رضائی

یک دست لباس

A Cloth Set

فیلم کوتاه: یک دست لباس

DIRECTOR: Ali Saeedian

کارگردان: علی سعیدیان

پادافراه

Nemesis

فیلم کوتاه: پادافراه

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

مرده‌ها نمیدوند

Deads Do Not Run

فیلم کوتاه: مرده‌ها نمیدوند

DIRECTOR: Pedram Mehrkhah

کارگردان: پدرام مهرخواه

همسنگر

TRENCH FELLOW

فیلم کوتاه: همسنگر

DIRECTOR: MASOUD SAHIMPOUR

کارگردان: مسعود سهیم پور

پرداخت نقدی

In Cash

فیلم کوتاه: پرداخت نقدی

DIRECTOR: Sahar Zaeri

کارگردان: سحر زائری