برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


INVERSION

فیلم کوتاه: وارونگی

DIRECTOR: ELYAS ASKARPOUR

کارگردان: الیاس عسکرپور

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: EBRAHIM NEMATIAN

کارگردان: ابراهیم نعمتیان

REQUIEM FOR KAROON

فیلم کوتاه: مرثیه ای برای کارون

DIRECTOR: AREF ASL SHARHANI

کارگردان: عارف اصل شرهانی

Wallet

فیلم کوتاه: کیف

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

Huntsman

فیلم کوتاه: شکارچی

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان

TEHRAN PLAQUE

فیلم کوتاه: پلاک تهران

DIRECTOR: ALIREZA MAHZON

کارگردان: علیرضا محزون

Deads Do Not Run

فیلم کوتاه: مرده‌ها نمی‎‌دوند

DIRECTOR: Pedram Mehrkhah

کارگردان: پدرام مهرخواه

TRENCH FELLOW

فیلم کوتاه: همسنگر

DIRECTOR: MASOUD SAHIMPOUR

کارگردان: مسعود سهیم پور

FAULT

فیلم کوتاه: گسل

DIRECTOR: MOEIN HEYDARI

کارگردان: معین حیدری

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: AMIR HOSSEIN FARMANBAR

کارگردان: امیرحسین فرمانبر

Slow & Sluggish

فیلم کوتاه: آهسته و آرام

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان

Nemesis

فیلم کوتاه: پادافراه

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب