تخصصی‌ترین مرکز پخش و ارسال فیلم به فستیوال‌های بین‌المللی درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


دگردیسی

Metamorphose

دگردیسی

DIRECTED BY: Mehdi Afshari

کارگردان: مهدی افشاری

عروسک ماهرخ

Mahrokhs Doll

عروسک ماهرخ

DIRECTED BY: M.Zare & M.Javaheri

کارگردان: مریم جواهری و مجتبی زارع

قتل توجیه‌پذیر

Justifiable Murder

قتل توجیه‌پذیر

DIRECTED BY: Ebrahim Rahnama

کارگردان: ابراهیم رهنما

چگونه بمیریم؟

How to die?

چگونه بمیریم؟

DIRECTED BY: Amir Dashtvayi

کارگردان: امیر دشتوایی

چوکه

Aba

چوکه

DIRECTED BY: Ali Salemi

کارگردان: علی سالمی

داریش

Impasse

داریش

DIRECTED BY: Ehsan Norouzi

کارگردان: احسان نوروزی

پلک

Eyelid

پلک

DIRECTED BY: Morteza Alizadeh

کارگردان: مرتضی علیزاده

آن نمیدانم نامش

I Dont Know Name

آن نمیدانم نامش

DIRECTED BY: Dashtban Brothers

کارگردان: امیرعلی و امیررضا دشتبان

برادر بزرگ ترس

Death

برادر بزرگ ترس

DIRECTED BY: Mehdi Boostani Shahrbabaki

کارگردان: مهدی بوستانی شهربابکی

شَک

Doubt

شَک

DIRECTED BY: Shayan Behnood

کارگردان: شایان بهنود

سورن

Soren

سورن

DIRECTED BY: Sahar Shadluo

کارگردان: سحر شادلو

جدایی 6 ساله

Separation Of Six Years

جدایی 6 ساله

DIRECTED BY: Salman Mohagheghi

کارگردان: سلمان محققی