کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


فیکا و فیدان

Fika & Fidan

فیلم کوتاه: فیکا و فیدان

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان

جذام

LEPROSY

فیلم کوتاه: جذام

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

طلوع

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: EBRAHIM NEMATIAN

کارگردان: ابراهیم نعمتیان

پلاک تهران

TEHRAN PLAQUE

فیلم کوتاه: پلاک تهران

DIRECTOR: ALIREZA MAHZON

کارگردان: علیرضا محزون

سپر

Shield

فیلم کوتاه: سپر

DIRECTOR: Nima Movaghati

کارگردان: نیما موقتی

یاد آن مرد

THAT MAN MEMORY

فیلم کوتاه: یاد آن مرد

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

پادافراه

Nemesis

فیلم کوتاه: پادافراه

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

کیف

Wallet

فیلم کوتاه: کیف

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

طلوع

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: AMIR HOSSEIN FARMANBAR

کارگردان: امیرحسین فرمانبر

وارونگی

INVERSION

فیلم کوتاه: وارونگی

DIRECTOR: ELYAS ASKARPOUR

کارگردان: الیاس عسکرپور

گسل

FAULT

فیلم کوتاه: گسل

DIRECTOR: MOEIN HEYDARI

کارگردان: معین حیدری

مارال

MARAL

فیلم کوتاه: مارال

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی