دو فیلم درگاه فیلم ایران در جشنواره محیط زیستی جئو فیلم فستیوال

فیلم های وادی موران و شکارچی در جشنواره ایتالیا

...بیشتر بدانید

هزینه های ارسال فیلم کوتاه به جشنواره های خارجی

تفاوت پخش کنندگان رانتی و پخش کنندگان راستین در هزینه ها

...بیشتر بدانید

تیتراژهایی غنی تر از محتوی در فیلم کوتاه

نقدی بر عوامل و متخصصین رانتی در خانواده فیلم کوتاه کشور

...بیشتر بدانید

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


TEHRAN PLAQUE

فیلم کوتاه: پلاک تهران

DIRECTOR: ALIREZA MAHZON

کارگردان: علیرضا محزون

SHYVAND

فیلم کوتاه: شیوند

DIRECTOR: AREF ASL SHARHANI

کارگردان: عارف اصل شرهانی

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: EBRAHIM NEMATIAN

کارگردان: ابراهیم نعمتیان

FLY

فیلم کوتاه: پرواز

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

INVERSION

فیلم کوتاه: وارونگی

DIRECTOR: ELYAS ASKARPOUR

کارگردان: الیاس عسکرپور

UTOPIA

فیلم کوتاه: اتوپیا

DIRECTOR: Alimohamad Eghbaldar

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

TRENCH FELLOW

فیلم کوتاه: همسنگر

DIRECTOR: MASOUD SAHIMPOUR

کارگردان: مسعود سهیم پور

REQUIEM FOR KAROON

فیلم کوتاه: مرثیه ای برای کارون

DIRECTOR: AREF ASL SHARHANI

کارگردان: عارف اصل شرهانی

MARAL

فیلم کوتاه: مارال

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

FAULT

فیلم کوتاه: گسل

DIRECTOR: MOEIN HEYDARI

کارگردان: معین حیدری

BAFFLE

فیلم کوتاه: تنیدگی

DIRECTOR: M.HEYDARI & O.SAFARI NEJAD

کارگردان: معین حیدری و امید صفری نژاد

LEPROSY

فیلم کوتاه: جذام

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار