کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


یاد آن مرد

THAT MAN MEMORY

فیلم کوتاه: یاد آن مرد

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

جهان های موازی

Parallel Worlds

فیلم کوتاه: جهان های موازی

DIRECTOR: Milad Hakimzade

کارگردان: میلاد حکیم زاده

برفی

Barfi

فیلم کوتاه: برفی

DIRECTOR: Parham Kaviani

کارگردان: پرهام کاویانی

پرداخت نقدی

In Cash

فیلم کوتاه: پرداخت نقدی

DIRECTOR: Sahar Zaeri

کارگردان: سحر زائری

تنیدگی

BAFFLE

فیلم کوتاه: تنیدگی

DIRECTOR: M.HEYDARI & O.SAFARI NEJAD

کارگردان: معین حیدری و امید صفری نژاد

مارال

MARAL

فیلم کوتاه: مارال

DIRECTOR: AMIR SHOKRGOZAR NAVI

کارگردان: امیر شکرگزار ناوی

گسل

FAULT

فیلم کوتاه: گسل

DIRECTOR: MOEIN HEYDARI

کارگردان: معین حیدری

اتوپیا

UTOPIA

فیلم کوتاه: اتوپیا

DIRECTOR: Alimohamad Eghbaldar

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

چادر سیاه

Black Chador

فیلم کوتاه: چادر سیاه

DIRECTOR: Kian Darjazi

کارگردان: کیان درجزی

بر فراز الندان

Over The Alandan

فیلم کوتاه: بر فراز الندان

DIRECTOR: Mohammad Kebria

کارگردان: محمد کبریا

وارونگی

INVERSION

فیلم کوتاه: وارونگی

DIRECTOR: ELYAS ASKARPOUR

کارگردان: الیاس عسکرپور

به جا مانده

The Leavings

فیلم کوتاه: به جا مانده

DIRECTOR: Bahman Rezaei

کارگردان: بهمن رضائی