کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


پرداخت نقدی

In Cash

فیلم کوتاه: پرداخت نقدی

DIRECTOR: Sahar Zaeri

کارگردان: سحر زائری

طلوع

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: EBRAHIM NEMATIAN

کارگردان: ابراهیم نعمتیان

جهان های موازی

Parallel Worlds

فیلم کوتاه: جهان های موازی

DIRECTOR: Milad Hakimzade

کارگردان: میلاد حکیم زاده

وادی موران

Land of Ants

فیلم کوتاه: وادی موران

DIRECTOR: ISA BABAEI

کارگردان: عیسی بابایی

طلوع

SUNRISE

فیلم کوتاه: طلوع

DIRECTOR: AMIR HOSSEIN FARMANBAR

کارگردان: امیرحسین فرمانبر

یاد آن مرد

THAT MAN MEMORY

فیلم کوتاه: یاد آن مرد

DIRECTOR: ALIMOHAMMAD EGHBALDAR

کارگردان: علیمحمد اقبالدار

پادافراه

Nemesis

فیلم کوتاه: پادافراه

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

همسنگر

TRENCH FELLOW

فیلم کوتاه: همسنگر

DIRECTOR: MASOUD SAHIMPOUR

کارگردان: مسعود سهیم پور

کیف

Wallet

فیلم کوتاه: کیف

DIRECTOR: BEHZAD JAFARI MAZHAB

کارگردان: بهزاد جعفری مذهب

گسل

FAULT

فیلم کوتاه: گسل

DIRECTOR: MOEIN HEYDARI

کارگردان: معین حیدری

سپر

Shield

فیلم کوتاه: سپر

DIRECTOR: Nima Movaghati

کارگردان: نیما موقتی

آهسته و آرام

Slow & Sluggish

فیلم کوتاه: آهسته و آرام

DIRECTOR: Delavar Dostanian

کارگردان: دلاور دوستانیان