کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


خلسه

Ecstasy

خلسه

DIRECTED BY: Masoud Mollaei

کارگردان: مسعود ملایی

دستیار

belay

دستیار

DIRECTED BY: Ehsan Rezaei

کارگردان: احسان رضائی

جنون زیبا

Beautiful Madness

جنون زیبا

DIRECTED BY: Masoud Mollaei

کارگردان: مسعود ملایی

روزمزد

The Hired Hand

روزمزد

DIRECTED BY: M.R.Keshavarz

کارگردان: محمدرضا کشاورز

مکران

Makran

مکران

DIRECTED BY: Yasin Ghasemi Bojd

کارگردان: یاسین قاسمی بجد

پنجره ای رو به زندگی

A Window To Life

پنجره ای رو به زندگی

DIRECTED BY: Aref Mahtab

کارگردان: عارف مهتاب

یک مشت آفتاب

A Handful Of Sun

یک مشت آفتاب

DIRECTED BY: Herman Vatmani

کارگردان: هرمان وطمانی

گیسوان دریایی

The Sea Hair

گیسوان دریایی

DIRECTED BY: Mostafa Fard

کارگردان: مصطفی فرد

نیل

Nile

نیل

DIRECTED BY: M.Rashid & H.R.Rashid

کارگردان: حمیدرضا رشید، مرتضی رشید

قلاب

The Hook

قلاب

DIRECTED BY: Reza Sabet Pour

کارگردان: رضا ثابت پور

سوسک حبابی

Bubble Beetle

سوسک حبابی

DIRECTED BY: V.Nik Manesh,M.Hashem Nezhad

کارگردان: وریا نیک منش، مریم هاشم نژاد

صورتی تاریک

Dark Pink

صورتی تاریک

DIRECTED BY: Nikta Tabrizi

کارگردان: نیکتا تبریزی