کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

برخی از فیلم‌هایی که توسط درگاه پخش می‌شوند


بوروکراسی

Bureaucracy

بوروکراسی

DIRECTED BY: Ali Babaei

کارگردان: علی بابایی

لالایی

LLULABY

لالایی

DIRECTED BY: Abolfazl Jamshidi

کارگردان: ابوالفضل جمشیدی

غبار

Dust

غبار

DIRECTED BY: Emad Salmanian

کارگردان: عماد سلمانیان

کبود

Bruised

کبود

DIRECTED BY: ALI TAVAKOLI

کارگردان: علی توکلی

P.O.V

P.O.V

P.O.V

DIRECTED BY: Mohammad Ali Mokri

کارگردان: محمدعلی مکری

مکعب

Cube

مکعب

DIRECTED BY: Mohammad Shokravi

کارگردان: محمد شکروی

یخ آن تابستان

Ice Of That Summer

یخ آن تابستان

DIRECTED BY: Mehrdad Abdollahi

کارگردان: مهرداد عبداللهی

گذرگاه صورتی

Pink Passage

گذرگاه صورتی

DIRECTED BY: Roya Zanbagh

کارگردان: رویا زنبق

چراغ ها را من خاموش میکنم

I Turn Off The Lights

چراغ ها را من خاموش میکنم

DIRECTED BY: Nima Abdolazimi

کارگردان: نیما عبدالعظیمی

آوازباد

Tune Of The Wind

آوازباد

DIRECTED BY: Pezhman Vahabian

کارگردان: پژمان وهابیان

خلسه

Ecstasy

خلسه

DIRECTED BY: Masoud Mollaei

کارگردان: مسعود ملایی

دستیار

belay

دستیار

DIRECTED BY: Ehsan Rezaei

کارگردان: احسان رضائی