کانال تلگرام درگاه فیلم ایران
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره فيلم «Chicago International Children’s Film» آمريکا
جشنواره فیلم «Chicago International Children’s Film» آمریکا
Chicago International Children’s Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم «Slamdance» آمريکا
جشنواره بین المللی فیلم «Slamdance» آمریکا
Slamdance Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم مستند «آسمان بزرگ» آمريکا
جشنواره بین المللی فیلم مستند «آسمان بزرگ» آمریکا
Big Sky Documentary Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم کوتاه «Bilbao» اسپانيا
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «Bilbao» اسپانیا
International Festival of Documentary and Short Films of Bilbao
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم کوتاه «ازمير» ترکيه
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «ازمیر» ترکیه
Izmir International Short Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم «بوسان» کره جنوبي
جشنواره بین المللی فیلم «بوسان» کره جنوبی
Busan International Short Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم «ريور ران» آمريکا
جشنواره بین المللی فیلم «ریور ران» آمریکا
RiverRun International Film Festival
روزهای باقی مانده: 32 روز
جشنواره فيلم «اسپن»
جشنواره فیلم «اسپن»
Aspen Shortsfest
روزهای باقی مانده: 33 روز

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 13 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 32 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 32 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 33 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 98 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 112 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 231 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 248 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 274 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند