کانال تلگرام درگاه فیلم ایران
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره بين المللي فيلم «بوسان» کره جنوبي
جشنواره بین المللی فیلم «بوسان» کره جنوبی
Busan International Short Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم «ريور ران» آمريکا
جشنواره بین المللی فیلم «ریور ران» آمریکا
RiverRun International Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «اسپن»
جشنواره فیلم «اسپن»
Aspen Shortsfest
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «ان اروبر» آمريکا
جشنواره فیلم «ان اروبر» آمریکا
Ann Arbor Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «دابلين» آمريکا
جشنواره فیلم «دابلین» آمریکا
Dublin International Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «ساندنس» آمريکا
جشنواره فیلم «ساندنس» آمریکا
Sundance Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «آتلانتا» آمريکا
جشنواره فیلم «آتلانتا» آمریکا
Atlanta Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «بارسلونا» اسپانيا
جشنواره فیلم «بارسلونا» اسپانیا
Mecal Pro, the Barcelona International Short and Animation Film Festival
فستیوال بسته شده است.

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 4 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 13 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 41 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 41 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 73 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 99 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 99 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 105 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 120 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 120 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 124 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند