کانال تلگرام درگاه فیلم ایران
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره فيلم «Tribeca» آمريکا
جشنواره فیلم «Tribeca» آمریکا
Tribeca Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم مستند «Full Frame» آمريکا
جشنواره فیلم مستند «Full Frame» آمریکا
Full Frame Documentary Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم «Seattle» آمريکا
جشنواره بین المللی فیلم «Seattle» آمریکا
Seattle International Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم هنگ کنگ
جشنواره بین المللی فیلم هنگ کنگ
Hong Kong International Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم کوتاه «Vienna» اتريش
جشنواره فیلم کوتاه «Vienna» اتریش
Vienna Shorts
روزهای باقی مانده: 5 روز
جشنواره بين المللي فيلم «Durban» آفريقاي جنوبي
جشنواره بین المللی فیلم «Durban» آفریقای جنوبی
Durban International Film Festival
روزهای باقی مانده: 79 روز
جشنواره فيلم «تامپره» فنلاند
جشنواره فیلم «تامپره» فنلاند
Tampere Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «Chicago International Children’s Film» آمريکا
جشنواره فیلم «Chicago International Children’s Film» آمریکا
Chicago International Children’s Film Festival
فستیوال بسته شده است.

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 5 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 10 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 24 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 38 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 79 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 82 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 96 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 139 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 143 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 160 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 186 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 217 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند