کانال تلگرام درگاه فیلم ایران
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره بين المللي انيميشن «اسپارک»
جشنواره بین المللی انیمیشن «اسپارک»
Spark Animation
روزهای باقی مانده: 151 روز
جشنواره بين المللي فيلم ورشو
جشنواره بین المللی فیلم ورشو
Warsaw Film Festival
روزهای باقی مانده: 101 روز
جشنواره بين المللي فيلم «POFF» استوني
جشنواره بین المللی فیلم «POFF» استونی
POFF Shorts (Black Nights Film Festival)
روزهای باقی مانده: 118 روز
جشنواره بين المللي فيلم «کلرمون فران» فرانسه
جشنواره بین المللی فیلم «کلرمون فران» فرانسه
Clremont Ferrand
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «Uppsala» سوئد
جشنواره فیلم «Uppsala» سوئد
Uppsala Short Film Festival
روزهای باقی مانده: 41 روز
جشنواره فيلم مستند «Doc Edge» نيوزلند
جشنواره فیلم مستند «Doc Edge» نیوزلند
Doc Edge Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «Tribeca» آمريکا
جشنواره فیلم «Tribeca» آمریکا
Tribeca Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم مستند «Full Frame» آمريکا
جشنواره فیلم مستند «Full Frame» آمریکا
Full Frame Documentary Film Festival
فستیوال بسته شده است.

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 11 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 12 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 41 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 55 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 59 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 59 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 71 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 72 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 76 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 101 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 102 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 118 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 133 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 151 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 167 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند