کانال تلگرام درگاه فیلم ایران
آخرین فستیوال‌های اضافه شده به درگاه
جشنواره بين المللي فيلم کوتاه «ازمير» ترکيه
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه «ازمیر» ترکیه
Izmir International Short Film Festival
روزهای باقی مانده: 89 روز
جشنواره بين المللي فيلم «بوسان» کره جنوبي
جشنواره بین المللی فیلم «بوسان» کره جنوبی
Busan International Short Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره بين المللي فيلم «ريور ران» آمريکا
جشنواره بین المللی فیلم «ریور ران» آمریکا
RiverRun International Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «اسپن»
جشنواره فیلم «اسپن»
Aspen Shortsfest
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «ان اروبر» آمريکا
جشنواره فیلم «ان اروبر» آمریکا
Ann Arbor Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «دابلين» آمريکا
جشنواره فیلم «دابلین» آمریکا
Dublin International Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «ساندنس» آمريکا
جشنواره فیلم «ساندنس» آمریکا
Sundance Film Festival
فستیوال بسته شده است.
جشنواره فيلم «آتلانتا» آمريکا
جشنواره فیلم «آتلانتا» آمریکا
Atlanta Film Festival
فستیوال بسته شده است.

لیست فستیوال‌ها براساس آخرین تاریخ پذیرش
روزهای باقی مانده: 1 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 2 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 2 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 12 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 12 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 16 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 16 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 20 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 23 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 26 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 28 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 28 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 28 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 32 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 33 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 33 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 42 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 58 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 58 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 68 روز
جزییات
روزهای باقی مانده: 89 روز
جزییات
وضعیت جشنواره
سطح جشنواره
ژانر


کوتاه یا بلند