کانال تلگرام درگاه فیلم ایران

درباره ما

درگاه فیلم ایران بصورت غیر رسمی با نام «پخش گرانش» از سال 1394 فعالیت خود را در زمینه ارسال و پخش کنندگی فیلم آغاز نمود. در طی این سال ها با کسب تجربه در زمینه پخش فیلم و همچنین مطالعات فشرده چندین ساله و تلاش در ایجاد ارتباط با شرکت های پخش جهانی راه خود را یافت. با شروع سال 1397 گروه تصمیم به آن گرفت که با ایجاد پرتابلی چند منظوره فعالیت خود را رسمیت ببخشد.

این پرتابل که در چندین پلن طراحی و در حال پیاده سازی است، بزرگترین هدف خود را بر مشاوره و ایجاد خط مشی حرفه ای در حوزه پخش بین المللی فیلم قرار داده است. شاید بتوان آخرین هدف درگاه را کسب در آمد دانست چرا که با مقفود بودن حلقه دانش در حوزه پخش، شاهد لطمات جبران ناپذیری به حوزه فیلم (بخصوص مدیوم فیلم کوتاه) و همچنین فیلمسازان ایرانی هستیم، که در این مسیر IFP سعی دارد در شروع کار، این حلقه ی مفقود را پیدا و ترمیم کند.

درگاه فیلم ایران با همراهی شرکت فیلمسازی گرانش سازوکاری حقوقی به خود داده است از اینرو تمامی ارسال ها دارای قرارداد رسمی و حقوقی خواهد بود و فیلمساز (و یا نماینده رسمی فیلم) بدون کوچکترین نگرانی می تواند اقدام به پخش فیلم کند.

امید است که با پیاده سازی سایر بخش های این پرتابل که شاید 20% آن هم اکنون بصورت کامل در اختیار شما قرار گرفته است، بتوانیم قدمی کوچک در عرصه فیلم و سینما برداریم.

شرکت فیلم سازی گرانش درگاه فیلم ایران Iran Film Port